İklim Değişikliği ve Küresel Gıda Güvenliği

09
05.01.2016 
ABD Tarım Departmanı tarafından hazırlanan raporda, gıdaya erişimi azaltması ve tüketimi zorlaştırması gibi nedenlerle iklim değişikliğinin küresel, bölgesel ve yerel gıda güvenliğini etkileme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edilmiştir. Sıcaklık artışı ve kurak bölgelerdeki su kaynaklarının azalması, tarımsal üretimin yanı sıra işleme, depolama, taşıma ve tüketim süreçleri kapsamında da gıda güvenliğini tehdit etmektedir. İklim değişikliğinin büyüklüğü ve hızı arttıkça gıda güvenliği üzerindeki risklerin de arttığı değerlendirilmektedir.  Gıda sistemlerinin karmaşık oluşu, iklim değişikliği kapsamında çeşitli müdahale mekanizmalarının devreye sokulması gereğini ortaya koymaktadır. Kuraklık gibi bölgesel üretim zorlukları nedeniyle ortaya çıkması olası büyük ölçekli fiyat şoklarının, ticari kararlarla engellenebileceği değerlendirilmiştir. Taşıma sistemlerinin geliştirilmesinin, kayıpların azaltılmasına ve tarımsal piyasalara katılımın artırılmasına yardımcı olacağı belirtilmiştir. Tarımsal AR-GE konusunda, kamu ve özel sektör yatırımlarının yanı sıra yeni tekniklerin hızlı yayılmasının tarım sektöründe innovasyonun devamlılığının sağlanması adına önem arz ettiği değerlendirilmiştir. Gıda güvenliğinin tehdit edilmesi bütün ülkelerin kırsal ve kentsel kesimini etkilemektedir. Gıda güvenliğindeki sorunların küresel anlamda üretkenliği yıllık %2-%3 oranında azalttığı değerlendirilmektedir.
Kaynak: USDA web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Comments are closed.