Archive for Dünya Bankası Raporları

Dünya Bankası’nın Türkiye İçin 2006 Yılındaki Su Yönetim Modeli Önerisi

Dünya Bankası uzmanları tarafından Türkiye için hazırlanan Temmuz 2006 tarihli “Irrigation and Water Resource with a Focus on Irrigation Prioritasition and Managament” raporunda “Yeni Bir Su Kaynakları Yönetimi Kurumu” için aşağıdaki öneriler de yer almaktadır.

  • Su Kaynaklarının geliştirilmesi ile görevli kurumların sorumlulukları yeniden belirlenmelidir”
  • “DSİ 21. yüzyılda su kaynakları açısından önemini sürdürecekse atması gereken ilk adım, yaklaşan su kıtlığını önlemek için “yeni sulama alanları geliştirilmesinin sona ermesi gereğini resmen kabul etmektir” denilerek Türkiye’nin gerek sektörel su kullanım öncelikleri gerekse ekonomik olarak sulanabilir alanın sınırına gelmiş olması(!) ileri sürülerek “sulama projelerinden uzaklaşması gerektiği” ince bir üslupla tavsiye edilmektedir.

Dünya Bankası Önerileri

  • AB Su Çerçeve Direktifi’nin önerdiği şekilde kapsamlı bir “su yasası” çıkartılmalıdır.
  • Nehir havza yönetim planları oluşturulmalıdır.
  • Su Kaynakları Yönetiminde iki ana aktör olan DSİ ve Çevre ve Orman Bakanlığı arasındaki ilişki sürekli kılınmalıdır.
  • Halen 26 adet olan nehir havza sayısı 6′ya indirilmelidir.

 

Bütüncül Model Önerisi

 

Ayrık Model Önerisi

dunya_bankasi_turkiye_sulama_raporu.pdf